OK to nowoczesny system sprzedaży rozwijany od początku lat 90-tych. Wraz z coraz większą popularnością środowisk Windows został przepisany dla tego środowiska i cały czas na bieżąco uzupełniany o coraz bardziej rosnące wymagania użytkowników jak i możliwości samego systemu operacyjnego. W ostateczności OK został systemem otwartym, zdolnym do komunikacji z innymi systemami zaplecza firmy jak systemy finansowe, księgi handlowe czy BAH (system mobilnego handlowca). Z drugiej strony pracuje z różną klasą innych urządzeń jak skanery kodów kreskowych, drukarki fiskalne, komputery klasy POCKET PC, wagi sklepowe. Sam system został przewidziany tak by spełniać wymagania w trzech kategoriach biznesowych.

Podział systemu


Jest przeznaczony dla małych firm handlowo-usługowych, nie mających na swoim użytku systemów FK. W tej wersji są możliwe operacje z dokumentami magazynowymi, wystawianie faktur, paragonów, fiskalizacja jak i praca z modułem kasowym. W ramach raportów rzetelne zestawianie obrotów magazynowych, rejestrów VAT, prostych rozrachunków, generowanie przelewów bankowych.

To wersja dla przedsiębiorstw handlowych średniej wielkości, o wielu typach działalności lub handlowo-produkcyjnych, gdzie funkcjonują inne systemy jak FK lub TPP. Można tu definiować postać dekretu księgowego, w szerszy sposób zarządzać prawami dostępu, importować i exportować różne dane. Możliwa jest praca z modułem sprzedaży detalicznej DETAL®, jednak bez modułów monitorujących.

Model otwarty programistycznie, dla firm nie tyle dużych co o skomplikowanym obiegu dokumentów, gdzie wdrożenie musi być poprzedzone solidnymi analizami. Na tym poziomie możliwe są dostosowania systemu do indywidualnych wymagań jak i nietypowych urządzeń przyłączanych do systemu, pracujących zdalnie w sieci (TCP/IP). Jest to także wersja dla małych marketów, gdzie zawiera się moduł obsługi kas i monitory zdalnego sterowania.

Funkcjonalność


Zarządzanie magazynem

Fakturowanie

Rozrachunki

Dekretowanie

Opcja dostarczona od wersji OK Professional, umożliwia opisanie każdego zdarzenia jako wyniku na koncie księgowym wraz z analityką zgodnie z zakładowym planem kont.

Modułowość


OK to złożenie kilku modułów, przeznaczonych do różnych zadań. Moduły te nie muszą być instalowane na jednym komputerze jeśli praca odbywa się w sieci - co funkcjonalnie może odpowiadać zakresowi zadań poszczególnych pracowników

Parametryzacja

Rejestracja zdarzeń

Raportowanie

Moduł DETAL

Program generujący zdarzenia tworzenia paragonów w kasie detalicznej. Moduł w którym nacisk został położony na szybką rejestrację, transakcyjność zdarzeń jak i ergonomię (obsługa bez myszy). Dostępny od wersji OK Professional.

Cennik