Konfiguracja połączenia GPRS dla Pocket PC 2003

Aby ustawić połączenie GPRS z menu Start wybierany Settings (Ustawienia) i przechodzimy do zakładki Connections (Połączenia). Następnie wybieramy Add a new modem connection (Dodaj nowe połączenie modemowe)

Wprowadzamy nazwę połączenia oraz wybieramy modem Generic IrDA modem oraz prędkość

Przechodząc dalej wpisujemy numer połączenia (w przypadku GPRS wprowadzamy numer telefonu w postaci *99***CID# (gdzie CID jest numerem utworzonego w telefonie konta danych). W przypadku, gdy telefon pozwala na utworzenie tylko jednego konta danych należy wprowadzić numer w postaci *99#.) i klikamy Next.

Następnie wprowadzamy hasło i numer użytkownika.

W polskich sieciach są to:


Operator Użytkownik Hasło
Plus GSM plusgsm plusgsm
ERA erainternet lub eranet erainternet lub eranet
IDEA ppp ppp


W przypadku niektórych modeli telefonów musimy wprowadzić dodatkową komendę modemu. Dostęp do tej opcji mamy po wciśnięciu Advanced.

 Extra dial-string modem commands to:  

- EraGSM:
+cgdcont=1,”IP”,”erainternet”

- Plus GSM: pozostawiamy pole puste (polecam) lub wpisujemy
+cgdcont=1,”IP”,”www.plusgsm.pl”

- Idea:
+cgdcont=1,”IP”,”www.idea.pl”,"0.0.0.0"

Po wciśnięciu Finish nasze połączenie jest gotowe do użycia.