Konfiguracja połączenia GPRS dla Pocket PC 2002

Aby ustawić połączenie GPRS z menu Start wybierany Settings (Ustawienia).  Następnie przechodzimy do zakładki Connections (Połączenia).

W zakładce Dialing Locations (Lokalizacja wybierania) tworzymy nową lokalizacje wybierając New... (Nowa...). Wprowadzamy wybraną przez nas nazwę i klikamy OK.

Następnie wybieramy Dialing Patterns (Wzorce wybierania)

i wpisujemy parametry jak na rysunku poniżej i klikamy OK.

Następnie aby utworzyć nowe połączenie należy zmodyfikować istniejący profil domyślny Internet Settings wybierając Modify... > New...

Wprowadzamy nazwę połączenia oraz wybieramy modem Generic IrDA modem oraz prędkość

Przechodząc dalej wpisujemy numer połączenia (w przypadku GPRS wprowadzamy numer telefonu w postaci *99***CID# (gdzie CID jest numerem utworzonego w telefonie konta danych). W przypadku, gdy telefon pozwala na utworzenie tylko jednego konta danych należy wprowadzić numer w postaci *99#.) i klikamy Next. Dla Idea dodatkowo w Advanced.. musimy ustawić adresy serwerów DNS. (DNS:194.9.223.79 Alt DNS: 194.2004.159.1)

W ostatnim oknie wciskamy Finish i połączenie jest już skonfigurowane.

 Extra dial-string modem commands to:  

- EraGSM:
+cgdcont=1,”IP”,”erainternet”

- Plus GSM: pozostawiamy pole puste (polecam) lub wpisujemy
+cgdcont=1,”IP”,”www.plusgsm.pl”

- Idea:
+cgdcont=1,”IP”,”www.idea.pl”,"0.0.0.0"

Podczas pierwszego połączenie musimy wprowadzić hasło i numer użytkownika. W polskich sieciach są to:


Operator Użytkownik Hasło
Plus GSM plusgsm plusgsm
ERA erainternet lub eranet erainternet lub eranet
IDEA ppp ppp